Edukacija učenika OŠ „Dr. Fra Karlo Balić“ u Šestanovcu i Područne škole Blato na Cetini

U organizaciji Područnog ureda civilne zaštite Split su, u četvrtak, 23. ožujka, održane edukacije za učenike nižih razreda Osnovne škole „Dr. Fra Karlo Balić“ u Šestanovcu i Područne škole Blato na Cetini.

Foto: MUP
 
Vodeći brigu o sigurnosti u odgojno-obrazovnim ustanovama, djelatnice Područnog ureda civilne zaštite Split upoznale su učenike s načinima postupanja u slučaju požara, potresa, poplava i drugih velikih nesreća, njihovim posljedicama, ulogom žurnih službi u spašavanju te jedinstvenim europskim brojem za hitne službe 112.
 
Cilj ovakvih edukacija je djecu od najranije dobi upoznati sa sustavom civilne zaštite te ih poticati na promišljanje na temu identifikacije i smanjenja rizika od katastrofa.