Provedena vježba u Osnovnoj školi Okučani

Foto: MUP

„Požar u Osnovnoj školi Okučani - 2023.“ naziv je vježbe koja je u organizaciji Službe civilne zaštite Slavonski Brod, Općine Okučani i Osnovne škole Okučani održana 22. ožujka 2023.
 
Cilj vježbe bila je provjera osposobljenosti djelatnika i učenika škole za provođenje aktivnosti u evakuaciji i spašavanju osoba iz zgrade škole. U vježbi je sudjelovalo oko 300 učenika i djelatnika škole, a od žurnih službi sudjelovali su Policijska postaja Okučani, Dobrovoljno vatrogasno društvo Okučani, HGSS - Stanica Slavonski Brod i Gradsko društvo Crvenog križa Nova Gradiška. Nakon vježbe provedena je analiza vježbe te prezentacija opreme i rada žurnih službi.