​Edukacija učenika u Vrbanji

Za učenike dviju osnovnih škola u Vrbanji, 17. ožujka 2023. održane su edukacije iz područja zaštite i spašavanja

Foto: MUP

Edukacijama je bilo obuhvaćeno 26 učenika prvih i drugih razreda Osnovne škole Mara Švel Gamiršek u Vrbanji te 13 učenika prvih i drugih razreda Osnovne škole Josipa Kozarca u Soljanima.

Kroz animacije i prezentaciju, učenicima su prikazane prirodne i druge nesreće, poput požara, poplava i potresa, kao i posljedice takvih nesreća te im je prezentirano kako se pravilno ponašati u takvim nesrećama. Pojašnjena im je i uloga žurnih službi u zaštiti i spašavanju osoba i imovine te su upoznati s korištenjem jedinstvenog europskog broja 112 za žurne službe.

Edukacije su proveli djelatnik Službe civilne zaštite Vukovar, djelatnici Postaje granične policije Vrbanja te pripadnici HGSS-stanice Vinkovci i Gradskog društva Crvenog križa Županja.