Osposobljavanje povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite

Djelatnici Službe civilne zaštite Slavonski Brod proveli su danas, 4. veljače 2023., u Velikoj Kopanici osposobljavanje za povjerenike i zamjenike povjerenika civilne zaštite općina Velika Kopanica, Sikirevci, Gundinci, Vrpolje i Slavonski Šamac

Foto: MUP

Osposobljavanje povjerenika i zamjenika civilne zaštite o postupcima i načinu djelovanja u civilnoj zaštiti provedeno je u suradnji s ovlaštenikom, općinskim načelnicima i Gradskim društvom Crvenog križa Slavonski Brod, a s ciljem uvježbavanja procedura i zadaća u sustavu civilne zaštite, odnosno usklađivanja i koordiniranja procedura postupanja u kriznim situacijama. Ovim su osposobljavanjem povjerenici i njihovi zamjenici detaljno upoznati s mjerama i aktivnostima u sustavu civilne zaštite koje se provode prije, za vrijeme i nakon velikih nesreća ili katastrofa.

Povjerenicima je predstavljen sustav civilne zaštite u Republici Hrvatskoj, operativni postupci i mjere civilne zaštite te njihova uloga u sustavu civilne zaštite. Od strane Gradskog društva Crvenog križa Slavonski Brod upoznati su s ulogom Crvenog križa u kriznim situacijama.