Edukacija učenika Osnovne škole „Petar Zoranić“ Nin

Foto: MUP

Djelatnici Službe civilne zaštite Zadar jučer, 17. siječnja 2023. godine održali su edukaciju za 25 učenika nižih razreda Osnovne škole „Petar Zoranić“ Nin.

Kroz prezentaciju, učenici su upoznati s prirodnim i drugim nesrećama, načinima postupanja u slučaju nesreće, ulogom žurnih službi te jedinstvenim europskim brojem za hitne službe 112. Učenicima je prikazano što mogu učiniti kako bi bili sigurniji u slučaju potresa, požara, poplava i drugih nesreća te kako pomoći sebi i drugima.

Cilj ovakvih edukacija je da se djeca od najranije dobi upoznaju sa sustavom civilne zaštite te da ih se potiče na promišljanje na temu identifikacije i smanjenja rizika od katastrofa.
 
Nakon provedene edukacije održana je vježba evakuacije učenika u slučaju potresa. Također, djeci su podijeljeni edukativno-promotivni materijali pomoću kojih se mogu upoznati s načinima postupanja u raznim vrstama nesreća i mogućim katastrofama.