Provedeno osposobljavanje članova stožera civilne zaštite za svih 17 gradskih četvrti Grada Zagreba

Foto: MUP

Djelatnici Područnog ureda civilne zaštite Zagreb proveli su tijekom prosinca 2022. godine, osposobljavanje članova stožera civilne zaštite za svih 17 gradskih četvrti Grada Zagreba. Cilj je ovih osposobljavanja pripremiti sve nositelje sudionika i operativnih snaga za učinkovitu provedbu njihovih poslova i zadaća, osiguranje kvalitete vođenja, koordiniranja i upravljanja događajima, učinkovitija zaštita ljudi, okoliša i dobara te jačanje otpornosti na svim razinama.
 
Prema Zakonu o sustavu civilne zaštite, članovi stožera civilne zaštite dužni su se osposobiti za obavljanje poslova civilne zaštite u roku od godine dana od imenovanja, a za što je Ravnateljstvo civilne zaštite izradilo program s naglaskom na upravljanje izvanrednim događajima te provođenje mjera i postupaka za učinkovito djelovanje u nesrećama i katastrofama. Osposobljavanje je bilo organizirano u suradnji s Gradom Zagrebom, Uredom za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost.