Edukacija učenika Osnovne škole Negoslavci

U organizaciji Službe civilne zaštite Vukovar danas, 8. prosinca 2022. godine održana je edukacija iz područja zaštite i spašavanja za 20-ak učenika prvih i drugih razreda Osnovne škole u Negoslavcima

Foto: MUP

Ovom edukacijom, koja je provedena u sklopu "Nacionalnog programa edukacije djece u području zaštite i spašavanja", djelatnik Službe civilne zaštite Vukovar učenike je upoznao s prirodnim i tehničko-tehnološkim nesrećama, njihovim učincima i posljedicama te im je prezentirao kako se pravilno ponašati u slučaju nesreće.

Također, učenici su upoznati s ulogom žurnih službi u spašavanju osoba i imovine te jedinstvenim europskim brojem za hitne službe 112.
 
Ovom edukacijom, Služba civilne zaštite Vukovar završila je ciklus edukacija u 2022. godini za djecu starijeg uzrasta u dječjim vrtićima te učenika prvih i drugih razreda osnovnih škola.