U Dubrovniku održan radni sastanak s predstavnicima jedinica lokalne i područne samouprave

U organizaciji Službe civilne zaštite Dubrovnik, danas 7. prosinca 2022., je u Dubrovniku održan radni sastanak inspektora zaštite od požara, eksploziva i oružja Odjela inspekcije, s predstavnicima jedinica lokalne i područne samouprave

Foto: MUP

Sastanak je održan u svrhu bolje pripreme za požarnu sezonu u 2023. godini, s naglaskom na usklađivanje procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija te planova zaštite od požara sa stvarnim stanjem na terenu i očekivanim klimatskim promjenama, a s ciljem otklanjanja mogućnosti ponavljanja tragičnih scenarija, stradavanja osoba i uništenja imovine prilikom požara otvorenog prostora.

Ovaj sastanak dio je preventivnog djelovanja u radu inspekcije, na kojem se, umjesto sankcija, jedinice lokalne samouprave savjetuje i pomaže u sagledavanju njihove ključne uloge u protupožarnoj zaštiti.