Pokazna vježba „Akcident na Gradskom bazenu Požega 2019.“

18. lipnja 2019. godine održana je lokalna pokazna vježba „Akcident na Gradskom bazenu Požega 2019.“ koju je organizirao i proveo Grad Požega, a u koordinaciji Ravnateljstva civilne zaštite - Službe civilne zaštite Požega, sve u suradnji s operativnim snagama. Cilj vježbe je bio uvježbavanje operativnih snaga sustava civilne zaštite za djelovanje u situaciji nekontroliranog ispuštanja tehničkog plina (klor) na gradskom bazenu. Središnje mjesto za provođenje vježbe bila je lokacija Gradskog bazena u Požegi. Elaborat vježbe izradio je Grad Požega u suradnji sa sudionicima ove pokazne vježbe. U sklopu vježbe održana je sjednica Stožera civilne zaštite Grada Požege. U vježbi su sudjelovali gradonačelnik, načelnik Stožera civilne zaštite, članovi Stožera civilne zaštite Grada Požege, ured gradonačelnika, JVP Grada Požege, koordinator na lokaciji, MUP PP Požega, Javna ustanova "Sportski objekti Požega", Radio Vallis Aurea, civilna zaštita Grada Požege i djelatnici Ravnateljstva civilne zaštite - Područnog ureda civilne zaštite Osijek - Službe civilne zaštite Požega. Po završetku vježbe obavljena je inicijalna analiza vježbe od strane Ravnateljstva civilne zaštite - Službe civilne zaštite Požega i ostalih sudionika, a završna analiza provest će se u roku 30 dana od završetka vježbe te će se konačno izvješće dostaviti svim sudionicima vježbe u roku od 45 dana.