U Splitu održan radni sastanak s temom pripremnih aktivnosti za zimsku sezonu

U organizaciji Područnog ureda civilne zaštite Split, danas, 5. prosinca 2022., je u Splitu održan radni sastanak na temu poduzimanja preventivno-planskih aktivnosti za pripremu sustava civilne zaštite u slučaju nastanka izvanrednih događaja uzrokovanih nepovoljnim vremenskim uvjetima u nadolazećem zimskom razdoblju

Foto: MUP

Sastanak je održan s predstavnicima žurnih službi, poduzećima koja upravljaju vodnom i cestovnom infrastrukturom (Hrvatske vode, Županijska uprava za ceste, Županijske ceste d.o.o, Hrvatske autoceste), zapovjednicima temeljnih operativnih snaga sustava civilne zaštite na području Splitsko-dalmatinske županije, predstavnicima Pomorskog meteorološkog centra Split, Lučke kapetanije, OKC-a Policijske uprave splitsko-dalmatinske, Grada Splita te Splitsko-dalmatinske županije.
  
Domaćini radnog sastanka upoznali su nazočne s naputkom koji su uputili jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave s temeljnim smjernicama za preventivno usmjeravanje i koordiniranje mjera i aktivnosti civilne zaštite županije, gradova i općina, a koje je potrebno provesti s obzirom na predstojeću zimsku sezonu i nepovoljne vremenske uvjete.
 
U nastavku sastanka, predstavnici nadležnih službi, poduzeća koja upravljaju vodnom i cestovnom infrastrukturom te operativnih snaga sustava civilne zaštite dali su ocjenu stanja spremnosti i pripravnosti za reagiranje i otklanjanje posljedica iznenadnog događaja uslijed nastanka nepovoljnih hidroloških i meteoroloških uvjeta, a koji mogu dovesti do prekida prometa, izolacije naselja ili pojedinih dijelova naselja, otežane opskrbe stanovništva energentima i životnim namirnicama, otežanog pružanja medicinske pomoći i sl.
 
Usuglašeno je zajedničko postupanje radi pravovremenog reagiranja, dogovoreno održavanje redovitih kontakata među službama s naglaskom na ulogu Županijskog centra 112, koji dobivene informacije prosljeđuje nadležnim službama, komunikacijski koordinira njihovo međusobno djelovanje te objedinjuje povratne informacije o provedenim aktivnostima.
 
Na kraju je skrenuta pozornost na obvezu održavanja međusobne komunikacije, pripravnosti i sposobnosti cjelokupnog sustava civilne zaštite na području nadležnosti za reagiranje u nepovoljnim vremenskim uvjetima, uključujući i ažurnost planskih dokumenata sustava civilne zaštite.