Provedena edukacija djece u vrtićima s područja Grada Petrinje

Služba civilne zaštite Sisak, 29. i 30. studenoga 2022., provela je edukaciju djece predškolskog uzrasta u pet vrtića s područja Grada Petrinje iz područja zaštite i spašavanja

Foto: MUP

Kroz animiranu prezentaciju djeca su upoznata s prirodnim i drugim nesrećama, ulogom žurnih službi u spašavanju osoba i imovine, operativnim snagama sustava civilne zaštite te načinu postupanja u slučaju požara, potresa, poplava i drugih velikih nesreća. Obzirom kako se radi o području koje je prije dvije godine pogodio razoran potres, posebna je pažnja skrenuta na postupanje u slučaju potresa.
 
Također, tijekom edukacije djeca su upoznata i s jedinstvenim europskim brojem za hitne službe 112 te načinima na koji mogu zatražiti pomoć u slučaju potrebe.
 
Uz djelatnike Službe civilne zaštite Sisak, edukaciji su prisustvovali pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Grada Petrinje i Crvenog križa Petrinja koji su u praktičnom dijelu edukacije upoznali djecu s opremom i tehnikom koju koriste te prezentirali svoju ulogu u zaštiti i spašavanju.