Priprema zimske sezone na području Ličko-senjske županije

U prostorijama Ličke senjske županije 30. studenoga 2022. godine održana sjednica Stožera civilne zaštite Ličko-senjske županije

Foto: MUP

Na sjednici je razmatrano stanje spremnosti službi i operativnih snaga za predstojeću zimsku sezonu 2022/23. Predstavnici nadležnih službi i operativnih snaga civilne zaštite Županije dali su ocjenu stanja spremnosti za reagiranje i otklanjanje posljedica iznenadnog događaja u zimskom periodu, koji mogu dovesti do prekida cestovnog prometa, izolacije naselja ili pojedinih dijelova naselja, otežane opskrbe energentima i životnim namirnicama.

Razmatrani su Analiza stanja sustava civilne zaštite za 2022. i Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2023. godinu, kao dokumenti koje JLP(R)S temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite imaju u obvezi donositi na godišnjoj razini.

Poseban naglasak ne sjednici bio je na sljedećoj protupožarnoj sezoni, za koju je predloženo niz mjera i aktivnosti u cilju smanjenja broja požara otvorenog prostora.

Na području županije do danas su održane sjednice Stožera civilne zaštite Grada Gospića i Općine Perušić. Za 1. prosinca zakazana je sjednica u Općini Plitvička Jezera te 8. prosinca u Općini Udbina, a obje su također tematski vezane za provedbu mjera civilne zaštite u nepovoljnim vremenskim uvjetima u zimskoj sezoni 2022./23. godine.