U Dječjem vrtiću „Korčula“ predstavljena slikovnica „Kad poplava vreba, pripremiti se treba!“

Foto: MUP

Voditeljica Službe civilne zaštite Dubrovnik, službenik Policijske postaje Korčula i pripadnici HGSS Stanice Orebić održali su edukaciju iz područja zaštite i spašavanja u Dječjem vrtiću „Korčula“
 
Kroz razgovor i druženje, djeca su još jednom ponovila čemu služi jedinstveni europski broj 112 za žurne službe, ali i osnove odgovornog ponašanja u različitim situacijama, od onih na moru, do onih u planinama, a imali su se prilike upoznati i s osnovnom opremom HGSS-a.  
 
Važno je naglasiti kako odgajateljice s djecom redovito razgovaraju o ispravnom reagiranju u različitim izvanrednim situacijama i provode vježbe evakuacije pa su djeca za ovaj posjet bila već dobro pripremljena.
 
Kao nagradu za njihov trud i rad, vrtić je dobio simbolične poklone s logom „112“ te je svako dijete dobilo slikovnicu „Kad poplava vreba, pripremiti se treba!“. Radi se o slikovnicama koje je izradila Dubrovačko-neretvanska županija uz financijsku pomoć iz programa prekogranične suradnje Interreg Italija-Hrvatska, što je tek jedan u nizu korisnih didaktičkih materijala kojim se Dubrovačko-neretvanska županija uključuje u aktivnosti smanjenja rizika od katastrofa na svom području.