Dubrovačko - neretvanska županija spremna za zimu

Održana sjednica Stožera civilne zaštite Dubrovačko-neretvanske županije na kojoj se raspravljalo o spremnosti službi za reagiranje u izvanrednim situacijama, prvenstveno onima uzrokovanima nepovoljnim vremenskim prilikama

Foto: MUP

Služba civilne zaštite Dubrovnik još je početkom listopada organizirala radni sastanak s predstavnicima Županije, gradova i općina na području nadležnosti, u svrhu bolje pripreme za nepovoljne vremenske uvjete, osobito aktualne u zimskom razdoblju. Sve jedinice lokalne i područne samouprave još jednom su upoznate s obvezama održavanja pripremljenosti i sposobnosti cjelokupnog sustava civilne zaštite na području nadležnosti te provedbom zadaća kako bi sustav civilne zaštite pripremili za pravovremeno i usklađeno djelovanje. Jedna od takvih zadaća je i organizacija zajedničkog sastanka s predstavnicima žurnih službi i operativnih snaga sustava civilne zaštite u cilju stjecanja uvida u stanje njihove spremnosti za reagiranje i otklanjanje posljedica u nepovoljnim vremenskim uvjetima.
 
Slijedom te obaveze, 22. studenoga 2022. održana je sjednica Stožera civilne zaštite Dubrovačko-neretvanske županije. Sjednicu je vodio tajnik Stožera Mato Tomljanović, a na njoj su sudjelovali voditeljica Službe civilne zaštite Dubrovnik Ana Miličić, županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović, ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Dubrovnik Živko Šimunović, tajnik HGSS Stanice Dubrovnik Dario Renko, direktor poduzeća Dubrovnik ceste d.d. Roberto Krile te Nikša Miletić, član Stožera zadužen za odnose s javnošću.

Na sjednici se detaljno raspravljalo o spremnosti Stožera zimske službe u slučaju snježnih padalina, međutim i spremnosti Dubrovnik cesta d.d., kao pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite, za reagiranje u drugim izvanrednim situacijama, prvenstveno onima uzrokovanima nepovoljnim vremenskim prilikama. Poseban naglasak stavljen je na dionicu ceste vezanu uz Pelješki most, obzirom da se radi o potpuno novoj dionici pa samim time i novom izazovu za zimsku službu.

Temeljne operativne snage sustava civilne zaštite – Vatrogasna zajednica, Crveni križ i HGSS spremne su i bolje opremljene nego prethodnih godina, velikim dijelom zbog opreme koju je Dubrovačko-neretvanska županija nabavila putem EU projekata, poput isušivača, šatora i pumpi. Prilikom raspodjele opreme posebno se vodilo računa o dijelovima Županije izloženima riziku od poplave te otocima. 
 
Na dnevnom redu sjednice našle su se još i druge redovite točke, uobičajene za kraj kalendarske i proračunske godine, poput prijedloga Analize stanja sustava civilne zaštite na području Dubrovačko-neretvanske županije u 2022. godini, prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, prijedlog Programa javnih potreba HGSS-a stanica Dubrovnik i Orebić, prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara na području Dubrovačko-neretvanske županije te prijedlog Izvješća o stanju zaštite od požara na području Dubrovačko-neretvanske županije u 2022. godini.