​Održana smotra Zimske službe Županijskih cesta Split

U bazi Županijskih cesta Split u Dugopolju, 14. studenoga 2022. održana smotra Zimske službe 2022/2023.

Foto: MUP

Kao i svake godine, tako i ove, djelatnici Županijskih cesta Split spremni su za zimsko razdoblje i u pripravnosti su od 15. studenoga do 15. travnja, istaknuo je predsjednik Uprave ŽCS na smotri i pregledu vozila i opreme Zimske službe. Društvo za održavanje i zaštitu cesta Županijske ceste Split raspolažu s više od 130 zimskih voznih jedinica koje su raspoređene u sedam Nadcestarija na području Splitsko-dalmatinske županije te se u programu čišćenja rali i posipava 2500 km prometnica na području nadležnosti.

Pod održavanjem cesta u zimskim uvjetima razumijevaju se radovi neophodni za održavanje prohodnosti cesta i sigurnog odvijanja prometa, za režim prometa u zimskim uvjetima koji je određen posebnim propisima. Zimska služba je pojam i uobičajeni izraz za cijeli niz radnji, mjera, postupaka i aktivnosti u zimskom razdoblju, koje imaju zadaću osigurati mogućnost odvijanja prometa cestama uz najveću moguću sigurnost sudionika u prometu i prihvatljive troškove.
 
Smotri vozila i opreme Zimske službe su nazočili pročelnik Područnog ureda civilne zaštite Split i voditelj Službe za prevenciju i pripravnost u Područnom uredu.