Provedena edukacija učenika nižih razreda Osnovne škole „Ivan Leko“ Proložac

U organizaciji Područnog ureda civilne zaštite Split 11. studenoga održane su edukacije za učenike nižih razreda Osnovne škole „Ivan Leko“ u Prološcu i pripadajućih područnih škola

Foto: MUP

Vodeći brigu o sigurnosti u odgojno obrazovnim ustanovama, djelatnice Područnog ureda civilne zaštite Split upoznale su učenike s načinima postupanja u slučaju požara, potresa, poplava i drugih velikih nesreća, njihovim posljedicama, ulogom žurnih službi u spašavanju te jedinstvenim europskim brojem za žurne pozive 112.
 
Također, djeci je predstavljena edukativno zabavna igra  „Zemlja rizika“, koja je nastala u suradnji s UNICEF-om, kroz koju djeca na zanimljiv način uče što oni kao dio zajednice mogu učiniti kako bi bili sigurniji u slučaju potresa, poplave i drugih nepogoda. Uz korisne informacije, učenici su dobili i prigodne promotivno-edukativne materijale.