Predstavnici Ravnateljstva civilne zaštite na seminaru o kritičnoj infrastrukturi u Istanbulu

U Istanbulu je u tijeku dvodnevni seminar "The Effect of Disaster Risk on Critical Infrastructures and Business Continuity" koji je započeo jučer 7. studenoga, u organizaciji turske Uprave za upravljanje katastrofama i kriznim situacijama (AFAD) i Inicijative za prevenciju i pripravnost u katastrofama za Jugoistočnu Europu (DPPI SEE)

Foto: MUP

Uvodno su predstavnici AFAD-a prezentirali nacionalno uređenje područja kritične infrastrukture i sustava civilne zaštite - kroz legislativu i implementaciju. Kroz četiri panela s temama: "Velike industrijske nesreće i Planovi kontinuiteta poslovanja" i "Kritična infrastruktura i klimatske promjene", države koje sudjeluju na seminaru: Albanija, Bugarska, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Rumunjska, Srbija i Slovenija, dale su uvid u svoje nacionalne sustave s posebnim osvrtom na specifična područja iz tematskih panela.
 
Na seminaru sudjeluju Dražen Štajduhar, načelnik Sektora za smanjenje rizika od katastrofa i Ivana Cesarec, voditeljica Odjela za kritičnu infrastrukturu i kulturnu baštinu koja je održala prezentaciju "Legislativni okvir RH i njegova implementacija - scenarij sigurnosnog incidenta u energetskom sektoru".
 
Osim plenarnog dijela seminara, organiziran je i posjet AFAD Edukacijskom i trening centru gdje su prezentirana nacionalna nastojanja za podizanje svijesti i edukaciju javnosti u smanjenju rizika od katastrofa te je demonstrirana upotreba simulatora potresa i poplava.
 
Seminar je omogućio razmjenu iskustava i dobre prakse koja može biti razmatrana za primjenu u RH i razvoj metodologije za izradu Planova kontinuiteta poslovanja kritičnih infrastruktura.

Stranica