Edukacija djece u Osnovnoj školi Mertojak

Foto: MUP

U sklopu obilježavanja Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa Područni ured civilne zaštite nastavio je edukaciju djece u Osnovnoj školi Mertojak.
 
Djeca nižih razreda su kroz prezentaciju upoznata s prirodnim i drugim nesrećama, njihovim učincima i posljedicama te ulogom žurnih službi u spašavanju osoba i imovine te s jedinstvenim europskim brojem za hitne službe 112. Učenicima viših razreda prezentirani su edukativni modeli simulacije katastrofa, nabavljeni kroz projekt „Na putu do smanjenja rizika od katastrofa“. Kroz edukacijske modele učenici su upoznati s poplavama, potresima, krškim krajolikom, erozijom i vulkanom.