​Vježba „Potres - Nova Gradiška 2022“

U organizaciji Grada Nova Gradiška i Službe civilne zaštite Slavonski Brod u novogradiškoj osnovnoj školi “Mato Lovrak“ 27. listopada 2022. je provedena vježba civilne zaštite „Potres - Nova Gradiška 2022“

Foto: MUP

Tema vježbe bila je evakuacija i spašavanje osoba iz zgrade osnovne škole u slučaju potresa. U vježbi su sudjelovali pripadnici operativnih snaga sustava civilne zaštite: JVP Nova Gradiška, Gradsko društvo Crvenog križa Nova Gradiška, HGSS – Nova Gradiška i protueksplozijski odjel MUP-a te učenici i djelatnici škole.

Cilj vježbe bila je provjera osposobljenosti djelatnika i učenika škole za provođenje aktivnosti u evakuaciji i spašavanju osoba iz zgrade, utvrđenih Planom evakuacije i spašavanja, uz angažiranje operativnih snaga sustava civilne zaštite.

Nakon provedene vježbe, koja je okupila preko 340 sudionika, održana je analiza s ocjenom uspješnosti i prijedlozima za poboljšanje sigurnosti.

Prije održavanja vježbe djelatnici Službe civilne zaštite su kroz animiranu prezentaciju upoznali djecu kako se ponašati u slučaju izvanrednih događaja uzrokovanih prirodnim ili ljudskim djelovanjem te s ulogom operativnih snaga sustava civilne zaštite u zaštiti ljudi i imovine.