Održana konferencija za medije i posjet gradilištu projekta „Modernizacija lijevo obalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške”

U petak, 14. listopada 2022. na dionici nasipa “Državna granica - CS Konjuša” uz crpnu stanicu “Teča” u Račinovcima, održana je konferencija za medije projekta „Modernizacija lijevo obalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške”

Foto: MUP

Katastrofalna poplava iz svibnja 2014. godine na području Vukovarsko-srijemske i Brodsko-posavske županije premašila je sve do sada zabilježene poplavne događaje. Navedena katastrofa je posljedica prodora velikih voda lijevo obalnih savskih nasipa na dvije lokacije, u blizini naselja Račinovci i Rajevo Selo.

Provedbom aktivnosti iz navedenog projekta ojačavaju se nasipi i omogućuje sigurna komunikacijska linija tijekom pripremne, redovne i izvanredne obrane od poplava. Nadalje, provedbom projekta smanjit će se rizici od poplava na površini od 221,668 ha te će se omogućiti  kvalitetnija provedba aktivnih mjera obrane od poplava.

Ukupna vrijednost projekta sufinanciranog od strane Europske unije iznosi 369.744.025,15 HRK, a dio sufinanciran od strane EU iznosi 314.282.421,37 HRK.

Javnosti će se, osim projekta „Modernizacije lijevo obalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške” predstaviti i projekt obnove crpne stanice Teča, koja je teško oštećena u poplavi 2014. godine. Obnova navedene crpne stanice je pri završetku, a financira se iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u vrijednosti od 42.400.000,00 HRK.

Na konferenciji su sudjelovali pročelnik Područnog ureda civilne zaštite Osijek te voditelj Službe civilne zaštite Vukovar.
 

Stranica