Održana edukacija djece Pomorske i tehničke škole Dubrovnik na temu onečišćenja mora

Foto: MUP

Uoči obilježavanja Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa u srijedu, 12. listopada, Služba civilne zaštite Dubrovnik je, u suradnji s Pomorskom i tehničkom školom Dubrovnik, učenicima 1. godine smjera nautičar održala prezentaciju letka i brošure „Onečišćenje mora“.
 
U brošuri se nalaze upute za građane koje je Sektor za smanjenje rizika od katastrofa Ravnateljstva civilne zaštite, putem Hrvatske platforme za smanjenje rizika od katastrofa, izradio za sve prepoznate rizike od katastrofa u Republici Hrvatskoj, pa tako i za onečišćenje mora.
 
Predstavljanju letka i brošure „Onečišćenje mora“ u Pomorskoj školi, uz voditeljicu Službe civilne zaštite Anu Miličić, uključili su se i voditelj Odjela za upravljanje i nadzor pomorskog prometa, poslove traganja i spašavanja Lučke kapetanije Dubrovnik Zvonimir Cetinić te voditeljica Odjela za okoliš u Službi za zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije Dolores Grilec. Domaćin i aktivni sudionik ovog predstavljanja bio je i profesor u Pomorskoj školi Maro Bošnjak, koji nautičarima predaje predmet "Zaštita mora i morskog okoliša", a prezentaciju je pratio i ravnatelj škole Antonio Lučić.
 
Pedesetak učenika, većinom budućih pomoraca, na ovom je predstavljanju moglo čuti o najčešćim vrstama i uzrocima onečišćenja, njihovim posljedicama, utjecaju na čovjeka i ljudsko zdravlje, ali i osnovnim načinima sprječavanja odnosno sanacije onečišćenja. Na kraju, učenici su pozvani uključiti se u akcije čišćenja kad god one budu organizirane te tako dati i svoj osobni doprinos. Ovaj događaj tek je početak suradnje Službe civilne zaštite Dubrovnik i Pomorske i tehničke škole na edukaciji djece u području smanjenja rizika od katastrofa koja će se nastaviti već u ovoj školskoj godini.