Provedeno osposobljavanje postrojbe civilne zaštite opće namjene te povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite Grada Vinkovaca

Područni ured civilne zaštite Osijek, Služba civilne zaštite Vukovar je 1. listopada provela osposobljavanje za pripadnike postrojbe civilne zaštite opće namjene te povjerenike i zamjenike povjerenika civilne zaštite Grada Vinkovaca.

Foto: MUP

Osposobljavanje je provedeno u suradnji s Gradom Vinkovcima i trvtkom Vinkovački vodovod i kanalizacija, a kojem su pristupili pripadnici postrojbe, povjerenici i zamjenici koji do sada nisu bili na osposobljavanju. 

U teoretskom dijelu osposobljavanja sudionici su upoznati s načinom organizacije sustava civilne zaštite, taktikama i operativnim postupcima postrojbe civilne zaštite opće namjene te povjerenika, mjerama civilne zaštite, a potkrijepljeni primjerima iz prakse. U praktičnom dijelu uvježbavano je pružanje prve pomoći te obrana od poplave. 

Osposobljavanje su proveli djelatnici Službe civilne zaštite Vukovar, volonteri Gradskog društva Crvenog križa Vinkovci i načelnik Stožera civilne zaštite Grada Vinkovaca.