Edukacija operatera županijskih centara 112 o rodno uvjetovanom nasilju

U organizaciji Predstavništva UNHCR-a u Republici Hrvatskoj, u Regionalnom nastavnom centru civilne zaštite Split u Divuljama danas, 29. rujna 2022., započela je edukacija djelatnika županijskih centara 112 o rodno uvjetovanom nasilju, zaštiti od seksualne eksploatacije i zlostavljanja te zaštiti od trgovine ljudima

Foto: MUP

Cilj  edukacije je pridonijeti jačanju kapaciteta za bolje prepoznavanje, sprječavanje i reagiranje na slučajeve rodnog nasilja i trgovine ljudima, informiranje o zaštiti od seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja, pružanje točnih i jasnih informacija o pravima osoba koje su preživjele nasilje ili ugroženih osoba i dostupnim uslugama, kao što su one koje pružaju županijski timovi za sprječavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji te ustanove, organizacije i ostale institucije koje im mogu pružiti pomoć, podršku i zaštitu.
 
Edukaciju će kroz sljedeća dva dana proći operateri Županijskih centara 112 Split, Dubrovnik, Zadar i Šibenik, a nakon obuke sudionici će steći znanja kako učinkovito komunicirati sa žrtvama nasilja, upoznati se s važnošću zaštite privatnosti i povjerljivosti, steći kapacitet za identificiranje čimbenika ranjivosti te kako primijeniti odgovarajuće mehanizme pružanja pomoći.