Edukacija djece u Osnovnoj školi Šime Budinić u Zadru

Foto: MUP

Djelatnici Službe civilne zaštite Zadar su danas, 26.rujna 2022. u Osnovnoj školi Šime Budinić održali edukaciju učenika trećih razreda u području civilne zaštite.
 
Kroz prezentaciju, učenici su se upoznali s prirodnim i drugim nesrećama, načinima postupanja u slučaju nesreće, ulogom žurnih službi te s jedinstvenim europskim brojem za hitne službe 112.
 
Ovom edukacijom učenicima je predočeno što mogu učiniti kako bi bili sigurniji u slučaju potresa, požara, poplava i drugih nesreća te kako pomoći sebi i drugima. Također, dobili su i prigodne  promotivne materijale o smanjenju rizika od katastrofa.