Održano osposobljavanje pripadnika postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Markušica

Foto: MUP

U suradnji s Općinom Markušica i Gradskim društvom Crvenog križa Vinkovci, Služba civilne zaštite Vukovar, 14. rujna provela je osposobljavanje pripadnika postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Markušica.
 
Program osposobljavanja sastojao se od praktičnog i teoretskog dijela kroz koji su sudionici upoznati sa sustavom civilne zaštite, taktikama i operativnim postupcima postrojbe civilne zaštite opće namjene, mjerama civilne zaštite, procjenom rizika i općinskim Planom djelovanja civilne zaštite.
 
Kroz primjere iz prakse i prikaz operativnog postupanja prije i nakon katastrofalne poplave na području Vukovarsko-srijemske županije 2014. godine te za vrijeme migrantske krize 2015. godine, zorno im je prikazana stvarna situacija. U praktičnom dijelu, uvježbavano je pružanje prve pomoći te obrana od poplave –punjenje vreća s pijeskom, izrada zečjih nasipa, „češljeva“ i protutlačnih (upojnih) zdenaca.