Obavijest o provedbi naftno-rudarskih radova

U skladu sa Zakonom o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, članku 54. stavcima 6. i 7. (NN br. 52/18, 52/19 i 30/21), Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja donijelo je Odluku o provedbi naftno-rudarskih radova, pri čemu je, sukladno članku 54. stavku 7. istog Zakona, Agencija za ugljikovodike ovlaštena za provedbu naftno-rudarskih radova u svrhu utvrđivanja i ispitivanja geotermalnog potencijala na predmetnim istražnim prostorima:

Trajanje istraživanja predviđa se od maksimalno tri tjedna i to unutar vremenskog okvira od listopada 2022. godine do ožujka 2023. godine.

Tijekom radova koja se provode u svrhu istraživanja na određenim prostorima postoji mogućnost nastanka štete zbog prolaska radnih vozila. Agencija će u ime Republike Hrvatske vlasnicima zemljišta nadoknaditi nastalu eventualnu štetu, odnosno izgubljenu dobit na poljoprivrednoj kulturi te će se odštetni zahtjevi moći preuzeti u općinskim prostorijama na čijem području je nastala šteta. 

Predstavnici Agencije za ugljikovodike te stručnjaci koji će provoditi snimanje izravno će obavještavati građane i vlasnike poljoprivrednih zemljišta o planiranim radovima i prostornom obuhvatu na kojem će se provoditi navedena istraživanja.

U svakom trenutku na terenu će biti dostupan predstavnik Agencije:
STJEPAN PAVELIĆ
Kontakt broj: 099 698 0132
e-mail: pavelicstjepan@gmail.com
 
Za sve dodatne informacije kontakt osoba u Agenciji je:
ŽELJKA RUKAVINA
Kontakt broj: 01 6431 921
e-mail: zeljka.rukavina@azu.hrStranica