Izdavanje odobrenja za mjesto (lokaciju) proizvodnje i uporabe eksplozivnih tvari

Uvjeti za izdavanje odobrenja za obavljanje proizvodnje  eksplozivnih tvari na mjestu uporabe propisani su člankom 21. Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja. 

Dokumentacija koju je potrebno priložiti uz zahtjev propisana je u stavku 4. navedenog članka.

Upravna pristojba u iznosu od 92,91 EUR / 700,00 kn (fiksni tečaj konverzije 7,53450) uplaćuje se na račun br.: HR121001005-1863000160, model HR 64, poziv na br. odobrenja: 5002–713-OIB pravne osobe ili obrtnika.