Nastavak provedbe projekta "Razminiranje i društveno-gospodarska integracija"

Foto: MUP

Švicarska Konfederacija uspostavila je 2006. godine Financijski mehanizam švicarskog doprinosa procesu proširenja Europske unije, koji je usmjeren na nove države članice EU i predstavlja izraz švicarske solidarnosti s Europom u preuzimanju dijela tereta vezano uz aktivnosti koje se poduzimaju u cilju smanjivanja ekonomskih i socijalnih nejednakosti na području Europske unije. Za Republiku Hrvatsku Švicarska je osigurala sredstva u iznosu od 45 milijuna CHF, odnosno oko 326,5 milijuna kuna, za projekte koji će se provoditi u razdoblju od 2016. do 2024. godine.
U sklopu Okvirnog sporazuma, a temeljem Ugovora o provedbi projekta koji je sklopljen 27. ožujka 2018. godine, provodi se projekt „Razminiranje i društveno-gospodarska integracija“, ukupne vrijednosti 3,5 milijuna CHF. Cilj projekta je razminiranje zaštićenih šuma i šumskog zemljišta na području Sisačko-moslavačke županije (1,74 km2 u Kotar šumi), kao preduvjet sigurnosti stanovništva koje živi na tom području te društveno-gospodarska integracija žrtava mina kroz razvoj programa društveno-gospodarskog osnaživanja minskih žrtava i članova njihovih obitelji. Do sada je na projektu uspješno razminirano 1,74 km2 minski sumnjivog područja Kotar šume za što je potrošeno skoro 75% iznosa Švicarske darovnice, odnosno 17,9 milijuna kuna.
Od 1. siječnja 2019. godine poslove Ureda za razminiranje Vlade RH i Hrvatskog centra za razminiranje je preuzelo Ministarstvo unutarnjih poslova sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave te Zakonu o izmjeni Zakona o Vladi RH. Došlo je do promjene u strukturi za provedbu projekta; Nacionalna koordinacijska jedinica ostalo je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU (MRRFEU), ulogu Posredničkog tijela preuzeo je  Sektor za Schengensku koordinaciju i fondove EU Ministarstva unutarnjih poslova, a  poslove Izvršne agencije - Ravnateljstvo civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova RH.
Provedba druge „soft“ komponente kojom se planira uspostaviti sveobuhvatna baza podataka o žrtvama mina, procjena potreba žrtava mina i provedba obrazovnih tečajeva i drugih oblika podrške žrtvama nedavno je nastavljena. Naime, 14. svibnja imenovana je Jedinica za provedbu projekta „Razminiranje i društveno-gospodarska integracija“,  na čijem čelu je voditelj Ranko Britvić, a čine je djelatnici Nastavnog nacionalnog središta civilne zaštite i Hrvatskog centra za razminiranje. Jedinica za provedbu projekta se s predstavnicima MRRFEU sastala 23. svibnja u Sisku kada su dogovoreni daljnji koraci u provedbi projekta.
 

Stranica