Terenska vježba civilne zaštite „Andrijaševci 2022.“

Kako bi učenike i djelatnike škole uvježbali za postupanje u slučaju izvanrednih situacija, u Osnovnoj školi Ivane Brlić Mažuranić u srijedu, 18. svibnja, održana je terenska vježba „Andrijaševci 2022“ na temu požara koji je zahvatio školsku zgradu.

Foto: MUP

Ovom vježbom provjeren je Plan evakuacije i spašavanja djelatnika i učenika osnovne škole, postupak aktiviranja žurnih službi i operativnih snaga sustava civilne zaštite kao i osposobljenost operativnih snaga za gašenje požara, pronalazak i spašavanje ozlijeđenih te pružanje prve pomoći i zbrinjavanje većeg broja stradalih osoba. Nakon završenog operativnog dijela vježbe, provedena je analiza s voditeljima timova žurnih službi i operativnih snaga sustava civilne zaštite te ravnateljem Osnovne škole, na kojoj su utvrđeni prijedlozi za poboljšanje sigurnosti učenika i djelatnika škole. 
 
Vježbu je organizirala Općina Andrijaševci, u suradnji s Područnim uredom civilne zaštite Osijek, Službom civilne zaštite Vukovar te žurnim službama i operativnim snagama sustava civilne zaštite, a u provedbi su sudjelovali predstavnici Županijskog centra 112 Vukovar, Osnovne škole Ivana Brlić Mažuranić, Javne vatrogasne postrojbe Vinkovci, Policijske uprave vukovarsko –srijemske, Zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije i Gradskog društva Crvenog križa Vinkovci.