Održana vježba evakuacije i spašavanja „Golubica 2022.“

Foto:MUP

U domu za starije i nemoćne „Vukovar“, danas 12. svibnja provedena je vježba evakuacije i spašavanja korisnika i djelatnika doma „Golubica 2022.“ s ciljem njihovog uvježbavanja za pravilno kretanje i izvođenje postupaka kod provođenja evakuacije i spašavanja iz ugroženih prostora te razbijanje straha od rizika koji mogu nastupiti prilikom kretanja u zadimljenim i/ili slabo vidljivim prostorima za slučaj iznenadnog događaja.
 
Sukladno scenariju vježbe, Županijski centar 112 Vukovar je zaprimio poziv ravnateljice doma o izbijanju požara u dnevnom boravku, da ima ozlijeđenih osoba te da se požar nekontrolirano širi. Županijski centar 112 Vukovar o požaru je obavijestio Javnu vatrogasnu postrojbu Vukovar, a potom Operativno-komunikacijski centar Policijske uprave, Zavod za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije  i voditelja Službe civilne zaštite Vukovar. Zbog većeg broja korisnika Doma koje je potrebno evakuirati s kata, aktivirana je i HGSS Stanica Vinkovci.
 
Vježbu je organizirao Dom za starije i nemoćne „Vukovar“, uz suorganizatore: Područni ured civilne zaštite Osijek – Službu civilne zaštite Vukovar, Policijsku upravu vukovarsko-srijemsku (Operativno-komunikacijski centar i Policijska postaja Vukovar), Javnu vatrogasnu postrojbu Vukovar (uključujući i Dobrovoljnu vatrogasnu postrojbu Vukovar, koja je osigurala 3 člana za potrebe simulacije unesrećenih osoba koje su se spašavale s kata doma), Zavod za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije i
Hrvatsku gorsku službu spašavanja  - stanicu Vinkovci.