Održana vježba „DUBRAVA 2022“

U Općini Pušća na lokaciji šuma Dubrava, Pušćanska Dubrava, danas, 1. svibnja 2022. održana je vježba „DUBRAVA 2022“  na temu usklađenog djelovanja svih sudionika sustava civilne zaštite na području Općine Pušća za slučaj potrebe pretraživanja terena

Foto: MUP

Scenarij vježbe inspiriran je stvarnim događajem od 12.08.2019. godine kada je nastala potreba za pronalaskom i zbrinjavanjem mještanina koji je zadobio teške tjelesne povrede pri šetnji šumom. Pripadnici HGSS-a su bili glavna operativna snaga na vježbi te su raspoređivali i upućivali ostale sudionike vježbe tijekom potrage. Svi su upoznati s pet segmenata potrage (zapovjedni - upravljanje potragom, timovi za pretraživanje, vodič sa psom, pretraga bespilotnom letjelicom i pretraživanje terenskim vozilom).

Na vježbi su sudjelovali Stožer civilne zaštite Općine Pušća, Postrojba opće namjene Općine Pušća, povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite Općine Pušća, Područni ured civilne zaštite Zagreb Ravnateljstva civilne zaštite, Dobrovoljno vatrogasno društvo Marija Magdalena, Lovačko društvo „Fazan“, Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije - ispostava Zaprešić, MUP Policijska postaja Zaprešić te Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Samobor.

Djelatnici Područnog ureda civilne zaštite Zagreb na vježbi su bili u ulozi ocjenjivača, a Županijski centar 112 Zagreb je nakon dojave o događaju obavijestio sve članove stožera o početku i završetku vježbe.