Održana edukativno-zabavna edukacija djece u osnovnoj školi „Čavle“

Foto:MUP

U organizaciji Područnog ureda civilne zaštite Rijeka i Osnovne škole „Čavle“, na dvorišnom prostoru škole, 28. travnja 2022. održana je edukativno-zabavna aktivnost kojoj je cilj djecu educirati o pravilima i postupanjima ako se nađu na ugroženim područjima, kao i upoznavanje sa operativnim snagama sustava civilne zaštite.
  
Tijekom edukacije mališanima je održana prezentacija o funkciji i uporabi broja 112 i mogućim rizicima od prirodnih i tehnoloških nesreća, a sve kako bi doznali kako se treba ponašati i postupati u slučaju pozivanja pomoći i pružanja osobne i uzajamne zaštite. Prezentirana im je  igra „Zemlja rizika“, koja je nastala u suradnji s UNICEF-om i čiji je cilj na zanimljiv način djeci objasniti što oni kao dio zajednice mogu učiniti kako bi bili sigurniji u slučaju potresa, poplave i drugih nepogoda. Osim navedenoga prezentirani su im „Ruksak za katastrofe“,  „Policajac moj prijatelj“ i  prezentacija opreme koju koriste državne postrojbe civilne zaštite, kao i natjecanje u podizanju šatora.

Osim Područnog ureda civilne zaštite Rijeka, u edukaciji su sudjelovali djelatnici i volonteri   Državne intervencijske  postrojbe civilne zaštite, Službe Rijeka,  Gradsko društvo crvenog križa Rijeka,  Odjel prevencije Policijske uprave primorsko – goranske, Dobrovoljno vatrogasno društva „Čavle“ koji su djeci prezentirali opremu i način njene upotrebe u intervencijama. U sklopu edukacije održana je i  pokazna vježba rada potražnog psa s ciljem edukacije o aktivnostima traganja i spašavanja.
 
Aktivnost je održana za djecu od prvih do osmih razreda. U aktivnosti je sudjelovalo oko 600 djece.