Služba civilne zaštite Vukovar: Održani radni sastanci s predstavnicima JLS

U razdoblju od 15. do 29. svibnja 2019. godine Služba civilne zaštite Vukovar održala je pet radnih sastanaka s predstavnicima općina i gradova.

Sastanci su održani na razini pet gradova u Vukovarsko-srijemskoj županiji (u Županji 15. svibnja, Vinkovcima 20. svibnja, Vukovaru 21. svibnja, Otoku 24. svibnja i Iloku 29. svibnja). Teme sastanaka između ostalog su bile preustroj (usklađivanje s Uredbom o sastavu i strukturi postrojbi civilne zaštite i popuna postrojbi civilne zaštite opće namjene te smotriranje), Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite, izrada i donošenje Plana djelovanja civilne zaštite te pripreme za turističku i protupožarnu sezonu.
 
Zaključci sa sastanka:
 
a) Preustroj postojećih timova civilne zaštite opće namjene mora se završiti prije donošenja Plana djelovanja civilne zaštite (Odluka o veličini i sastavu postrojbi civilne zaštite opće namjene). Preustroj je u završnoj fazi. Pojedine općine i gradovi izvršili su popunu te pripremaju smotriranje postrojbe.
 
b) Većina JLS-a je donijela nove odluke te su ovoj Službi dostavili primjerak iste. Manji dio koji nije donio je, ili u postupku ishođenja prethodne suglasnosti od Ravnateljstva civilne zaštite, ili je u postupku donošenja prijedloga odluke od strane izvršnog tijela.
 
c) Izrada i donošenje Plana djelovanja civilne zaštite je u završnoj fazi. Upozoreni su da vode računa o krajnjem zakonskom roku za izradu i donošenje Plana (kraj lipnja 2019.).
 
d) U tijeku je izvršavanje obveza iz Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2019. godini te u ovom dijelu ne bi trebalo biti problema. Skrenuta im pozornost da od ove godine izvješća i planove dostavljaju Hrvatskoj i županijskoj vatrogasnoj zajednici te ovoj Službi. Općine i gradovi te županija izvršit će potrebne pripreme  (ažuriranje planskih dokumenata) kako bi nadolazeću turističku sezonu dočekali što spremniji. Upozoreni su na mogućnost stvaranja dugotrajnih zastoja na graničnim prijelazima (pogotovo teretni promet), povremenim prekidima u cestovnom i željezničkom prometu te sukladno tomu i mogućoj potrebi za provedbu  evakuacije i zbrinjavanja putnika/turista.
 
e) Pod razno razgovaralo se o pripremi terenskih i stožerno-zapovjednih vježbi te upotrebi aplikacije DR SHARE. Vezano za vježbe, u ovoj i idućoj godini započet će se s novim ciklusom terenskih vježbi na razini gradova te općina. Na kraju, zatraženo je da aplikaciju DR SHARE češće koriste u smislu ažuriranja unesenih podataka, kako bi ista u slučaju potrebe bila operativna.