U prostorijama HGSS stanice Split održano osposobljavanje članova stožera civilne zaštite

U prostorijama HGSS stanice Split danas, 6. travnja 2022. je održano osposobljavanje novoimenovanih članova stožera civilne zaštite Grada Solina te općina Dicmo, Dugopolje, Hrvace, Klis, Muć i Seget

Prema Zakonu o sustavu civilne zaštite, članovi stožera civilne zaštite dužni su se osposobiti za obavljanje poslova civilne zaštite u roku od godine dana od imenovanja, a za što je Ravnateljstvo civilne zaštite izradilo program s naglaskom na upravljanje izvanrednim događajima te provođenje mjera i postupaka za učinkovito djelovanje u nesrećama i katastrofama.

Cilj osposobljavanja je pripremiti sve nositelje sudionika i operativnih snaga za učinkovitu provedbu njihovih poslova i zadaća, osiguranje kvalitete vođenja, koordiniranja i upravljanja događajima, učinkovitija zaštita ljudi, okoliša i dobara te jačanje otpornosti na svim razinama. Svim članovima stožera civilne zaštite koji su prošli osposobljavanje Ravnateljstvo civilne zaštite će izdati potvrdu. Osposobljavanje su proveli službenici Područnog ureda civilne zaštite Split.