Održano osposobljavanje članova stožera Dubrovačko-neretvanske županije

Foto: MUP

U Metkoviću je 29. ožujka 2022., provedeno osposobljavanje za članove stožera Grada Metkovića i općina Zažablje i Kula Norinska.

Temeljem odredbi čl. 25. i čl. 65. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN br. 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21), članovi stožera civilne zaštite na svim razinama ustrojavanja dužni su završiti osposobljavanje prema Programu osposobljavanja koje provodi Ravnateljstvo civilne zaštite, u roku od godinu dana od imenovanja u stožer civilne zaštite.

Cilj osposobljavanja je pripremiti članove stožera za učinkovitu provedbu njihovih poslova i zadaća s naglaskom na upravljanje izvanrednim događajima te provođenje mjera i postupaka za učinkovito djelovanje u nesrećama i katastrofama.

Osposobljavanje su proveli predstavnici Službe civilne zaštite Dubrovnik.