Osposobljavanje članova stožera civilne zaštite jedinica lokalne samouprave u Istarskoj županiji

U Vatrogasnom domu Umag-Umago 18. ožujka 2022. održano je osposobljavanje novih članova stožera civilne zaštite iz Grada Umaga-Umago, Grada Novigrada-Cittanova, Grada Buje-Buie te općina Brtonigla-Verteneglio, Grožnjana-Grisignana i Oprtalj-Portole. Osposobljavanje su proveli voditelj i djelatnici Službe civilne zaštite Pazin. 

U skladu sa zakonskom regulativom, novoizabrani članovi stožera su prošli osposobljavanje temeljem programa Nacionalnog nastavnog središta civilne zaštite Ravnateljstva civilne zaštite.

Prethodno je ovakvo osposobljavanje provedeno  i u Pazinu 11. ožujka 2022. za članove stožera civilne zaštite gradova Buzeta i Pazina te općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun-Montona, Sveti Petar u Šumi i Tinjan. Do sada je osposobljeno ukupno 25 novih članova stožera civilne zaštite JLS.