U Sinju održano osposobljavanje članova stožera za poslove civilne zaštite

U prostorijama Javne vatrogasne postrojbe Sinj 14. ožujka provedeno je osposobljavanje članova stožera civilne zaštite koji dosad nisu završili osposobljavanje u sustavu civilne zaštiteOsposobljavanju su nazočili članovi stožera civilne zaštite gradova Sinj, Trilj i Vrlika te općina Dicmo, Hrvace i Otok. Temeljem odredbi čl. 25. i čl. 65. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN br. 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21), članovi stožera civilne zaštite na svim razinama ustrojavanja dužni su završiti osposobljavanje prema Programu osposobljavanja koje provodi Ravnateljstvo civilne zaštite, u roku od godinu dana od imenovanja u stožer civilne zaštite.

Cilj osposobljavanja  je pripremiti članove stožera za učinkovitu provedbu njihovih poslova i zadaća s naglaskom na upravljanje izvanrednim događajima te provođenje mjera i postupaka za učinkovito djelovanje u nesrećama i katastrofama. Osposobljavanje su proveli pročelnik i djelatnici Područnog ureda civilne zaštite Split.