U Koprivnici održano osposobljavanje novoimenovanih članova stožera civilne zaštite za poslove civilne zaštite

U prostorima Županijske komore Koprivnica danas, 15. veljače održano je osposobljavanje novoimenovanih članova stožera civilne zaštite jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave s područja Koprivničko-križevačke županije i grada Koprivnice

Foto: MUP

Nazočne je na početku pozdravio načelnik Nastavnog nacionalnog središta civilne zaštite Stjepan Huzjak koji je tom prilikom istaknuo kako jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju značajnu ulogu u sustavu civilne zaštite i odgovorne su za uspostavu i funkcioniranje civilne zaštite na svom području.

Cilj osposobljavanja je pripremiti sve nositelje sudionika i operativnih snaga za učinkovitu provedbu njihovih poslova i zadaća, osiguranje kvalitete vođenja, koordiniranja i upravljanja događajima, učinkovitija zaštita ljudi, okoliša i dobara te jačanje otpornosti na svim razinama. Ravnateljstvo civilne zaštite ovom osposobljavanju daje posebnu važnost te ga priprema i provodi uvažavajući sve potrebne propise i metodološke standarde u području civilne zaštite, kao i iskustva iz recentnih događaja koji su ugrožavali materijalna dobra ili ljude. 

Prema Zakonu o sustavu civilne zaštite, članovi stožera civilne zaštite dužni su se osposobiti za obavljanje poslova civilne zaštite u roku od godine dana od imenovanja, a za što je Ravnateljstvo civilne zaštite izradilo program s naglaskom na upravljanje izvanrednim događajima te provođenje mjera i postupaka za učinkovito djelovanje u nesrećama i katastrofama.

Osposobljavanje provode djelatnici Ravnateljstva civilne zaštite, a uključuje predavanja o sustavu civilne zaštite, planskim dokumentima u sustavu civilne zaštite, stožernom upravljanju, odnosima s javnošću i medijima, korištenju IT sustava u kriznim situacijama te završava simulacijskom vježbom izvanrednog događaja.

Ravnateljstvo civilne zaštite provelo je osposobljavanje za ukupno 173 novoimenovana čelnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a do kraja travnja organizirati će i provesti osposobljavanja za 2624 novoimenovana člana stožera civilne zaštite jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Stranica