Razminiranje i zaštita šuma na kršu u Natura 2000 područjima u jugozapadnom dijelu Karlovačke županije – Karlovac Karst

Razminiranje i zaštita Šuma na kršu u Natura 2000 područjima u jugozapadnom dijelu Karlovačke županije – KARLOVAC KARST

 
Naziv projekta:
Razminiranje i zaštita šuma na kršu u Natura 2000 područjima u jugozapadnom dijelu Karlovačke županije – Karlovac Karst
Korisnik:  Hrvatske šume d.o.o. Zagreb
Partner:  Ministarstvo unutarnjih poslova
Projekt je financiran iz: Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Provodi se u okviru  Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Ukupna vrijednost projekta:  241.279.768,62 kn​
Ukupni prihvatljivih troškovi:  231.200.148,38 kn​
Iznos koji sufinancira EU:  196.520.126,11 kn
Razdoblje provedbe projekta:
1. siječnja 2019. - 30. prosinca 2023.
 
CILJ PROJEKTA:

Razminiranje, očuvanje i zaštita šuma i šumskog zemljišta na području od ukupno 1.929,08 ha koje se prostire u jugozapadnom dijelu Karlovačke županije.
 
Planirane aktivnosti:
 
  • Pripremne aktivnosti
  • Razminiranje šuma i šumskog zemljišta
  • Obnova šumske protupožarne infrastrukture
  • Obnova šuma i šumskog zemljišta
  • Upravljanje projektom
  • Promidžba i vidljivost
Omjer sufinanciranja: 85% bespovratna sredstva te 15% sufinanciranje iz državnog proračuna
PROJEKTNO PODRUČJE:  Natura 2000 područje u jugozapadnom dijelu Karlovačke županije


Ukupna vrijednost aktivnosti Ministarstva unutarnjih poslova:


189.798.273,81 kn
 
aktivnost razminiranja
188.279.245,20 kn
 
ostale aktivnosti MUP-a
(pripremne aktivnosti, nabava IT opreme, nabava 3 terenska vozila, upravljanje projektom, promidžba i vidljivost)
1.519.028,61 kn
 


Razminiranje šuma i šumskog zemljišta
Projektom Karlovac Karst će se razminirati površina od 1.709,06 ha šuma i šumskog zemljišta unutar zaštićenih područja i područja ekološke mreže Natura 2000 pronalaskom, obilježavanjem, onesposobljavanjem i uništavanjem minsko-eksplozivnih sredstava (MES) i neeksplodiranih ubojnih sredstava (NUS) i njihovih dijelova.

Površina je podijeljena na 20 cjelina na temelju 20 idejnih planova razminiranja. Provedbom ove aktivnosti osigurat će se pristup područjima u kojima su prisutni eksplozivni ostaci rata, čime će se omogućiti održivo upravljanje i zaštita šuma, odnosno nesmetana provedba šest šumskogospodarskih planova u skladu sa strogim načelima održivog upravljanja šumama, a ostvarit će se i preduvjeti za učinkovito upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000.


Dodatno o projektu na poveznici: https://www.karlovac-karst.eu/