Blagoslov Službe civilne zaštite Vukovar

Župnik Franjevačkog samostana fra Ivica Jagodić, župe Svetih Filipa i Jakova apostola u Vukovaru, uz nazočnost voditelja službe Stjepana Draganića, blagoslovio je danas 14. siječnja 2022. djelatnike i prostorije Službe civilne zaštite Vukovar i Županijski cenatr 112. Kratkim čitanjem Biblije pojasnio je razloge blagoslova djelatnika i njihovih radnih prostorija te ih pozvao da mole za božji blagoslov.

Svim djelatnicima Službe civilne zaštite Vukovar i ŽC 112, zaželio je mir i dobro u novoj  godini te zazvao Božji blagoslov na djelatnike i njihove obitelji.