Hrvatski sabor usvojio Izvješće o provedbi Plana protuminskog djelovanja 2018. godinu

Na 12. sjednici Hrvatskog sabora prihvaćeno Izvješće o provedbi Plana protuminskog djelovanja i utrošenim financijskim sredstvima za 2018. godinu

U Izvješću je između ostalog navedeno  kako je smanjenje minski sumnjivog područja (MSP-a) u 2018. godini iznosilo 56 km2, od čega je poslovima razminiranja MSP smanjen za 48,8 km2, a tehničkim i općim izvidom za dodatnih 7,2 km2.

Od osiguranih sredstava u 2018. godini koja su iznosila 397.777.791,62 kuna, realizirano je 386.774.317,31 kn, a prosječna cijena poslova razminiranja iznosila je iznosila je 7,92 kn/m2 (bez PDV-a). Rast prosječne cijene poslova razminiranja u odnosu na cijenu poslova prethodnih godina posljedica je sve težih i nepristupačnijih terena, brdsko-planinskog i šumskog područja gdje se izvode poslovi razminiranja te posebnih mjera zaštite biljnog i životinjskog svijeta za poslove koji se obavljaju u Natura 2000 područjima.

Nastavljen je trend prijašnjih godina vezan uz osiguranje sredstava za razminiranje iz EU fondova. U 2018. godini udio EU bespovratnih sredstava iz pretpristupnih fondova te iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj iznose 36,8% od ukupno osiguranih financijskih sredstava i izvora. Navedeni udio uvećava se dodatno za poslove koju su ugovoreni i dovršeni, no u 2018.  nisu isplaćeni izvoditeljima, a njihova vrijednost iznosi nešto više od 58 milijuna kuna.  Nastavno bi postotak osiguranih sredstava iz EU fondova za 2018. godinu iznosio 51,9 % od ukupnih sredstava.

Tijekom 2018. godine nastavljeno je razminiranje poljoprivrednog zemljišta te su Ličko-senjska, Sisačko-moslavačka i Požeško-slavonska županija izvršile plaćanja obavljenih poslova razminiranja u vrijednosti od 66,5 milijuna kuna iz bespovratne potpore Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

Neispunjenje Plana u dijelu smanjenja MSP-a općim i tehničkim izvidom rezultat je kadrovske podkapacitiranosti HCR-a, odnosno okolnosti što je nakon integracije Mungos razminiranja u HCR došlo do odlaska u mirovinu 29 pirotehničara, kao i u nedostatku strojeva za razminiranje koje su angažirali vlasnici na svojim poslovima te nisu bili raspoloživi na korištenje HCR-u.

U 2018. godini, na projektima koji su u cijelosti završeni i za koje je izdana potvrda o očišćenosti, pronađeno je i uništeno 979 komada minsko-eksplozivnih sredstava i 1409 komada neeksplodiranih sredstava.

Na dan 31. prosinac 2018. godine minski sumnjivo područje bilo je obilježeno s 12 280 tabli upozorenja na minsku opasnost odnosno s 34 table po četvornom kilometru MSP-a, što predstavlja 15%-tno povećanje obilježenosti po četvornom kilometru u odnosu na 2017. godinu.

U  2018. godini nije se dogodio niti jedan minski incident odnosno minska nesreća.

Hrvatski centar za razminiranje (od 1. siječnja 2019. integriran u MUP - Ravnateljstvo civilne zaštite), u suradnji s tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, civilnog sektora i lokalnim stanovništvom, kontinuirano je tijekom 2018. godine provodio informiranje i edukaciju o opasnostima od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova. U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine kroz 95 aktivnosti informirano je i educirano oko 21.000 osoba.

30. studenoga 2018. godine na 17. sastanku država članica Ottawske konvencije zahtjev Republike Hrvatske za produžetkom roka dovršenja obveze sadržane u članku 5. Ottawske konvencije - Uništavanje protupješačkih mina u miniranim područjima jednoglasno je i bez primjedbi usvojen. Rok za izvršenje obveza produžen je za narednih 7 godina. 

 

Stranica