​Edukacija članova Gradskih društava Crvenog križa

Foto: MUP

Društvo Crvenog križa Vukovarsko - srijemske županije organizira u Gradu Iloku od 26. do 28. studenog 2021. edukaciju članova – predstavnika u Kriznom stožeru Gradskih društava Crvenog križa te u stožerima civilne zaštite jedinica lokalne  samouprave.

Djelatnici Ravnateljstva civilne zaštite  - Službe civilne zaštite Vukovar sudjelovali su u navedenoj edukaciji te su prisutne upoznali s ustrojem Ravnateljstva civilne zaštite, ulogom sustava civilne zaštite u slučaju velikih nesreće i katastrofa, ulogom stožera civilne zaštite te ulogom Hrvatskog Crvenog križa kao jedne od tri temeljne operativne snage sustava civilne zaštite.