U Dalju održana vježba “CIVILNA ZAŠTITA ERDUT 2021.”

Foto: MUP

U Dalju je u subotu, 13.studenoga održana vježba civilne zaštite, pod nazivom “ CIVILNA ZAŠTITA ERDUT 2021.” kojom je prezentirano djelovanje i mogućnosti operativnih  snaga sustava civilne zaštite te njihova spremnosti za provođenje postupka pozivanja i mobilizacije pripadnika civilne zaštite.

Tema vježbe proizlazi iz Procjene rizika od velikih nesreća i katastrofa Općine Erdut i Plana djelovanja civilne zaštite. Aktivnosti koje su se provodile odnose se na provedbu plana pozivanja i mobilizacije pripadnika civilne zaštite Općine Erdut.

Osnovni ciljevi vježbe su provjera procedura i planova postupanja, provjera aktiviranja i mobilizacije operativnih snaga sustava civilne zaštite, upoznavanje s postupcima kod provođenja mjera i aktivnosti civilne zaštite.

Sudionici operativnih snaga Općine Erdut: Stožer civilne zaštite općine, povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite, pripadnici Postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Erdut te vatrogasne postrojbe DVD Dalj, DVD Aljmaš, JVP Osijek. Ostale snage i sudionici su Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Osijek, Policijska postaja Dalj i Gradsko društvo Crvenog križa Osijek.

Sve aktivnosti provedene su uz pridržavanje važećih epidemioloških mjera i preporuka vezano za zaštitu i sprječavanje širenja COVID-19.