Održana terenska vježba sustava civilne zaštite „Unior 2021."

Temeljem godišnjeg Plana vježbi sustava civilne zaštite Vukovarsko - srijemske županije i temeljem Odluke župana Vukovarsko - srijemske županije, 4. studenog 2021. provedena je terenska vježba sustava civilne zaštite „Unior 2021.“

Foto: MUP
 
Vukovarsko - srijemska županija i pravna osoba Unior Vinkovci d.o.o. bili su nositelji navedene vježbe. Ravnateljstvo civilne zaštite – Područni ured civilne zaštite Osijek – Služba civilne zaštite Vukovar izradila je prijedlog elaborata te osigurala operativno – komunikacijski dio (dojava, aktiviranje, nalozi i izvješće).
 
Tema vježbe su bili požar i eksplozija plinske stanice te požar na trafostanici unutar postrojenja Uniora Vinkovci d.o.o.

Ciljevi i zadaće vježbe su bili provjera osposobljenosti i opremljenosti:
 
  • tvrtke „Unior Vinkovci“ u slučaju eksplozije plinske stanice i požara na trafostanici, gašenju požara i spašavanju djelatnika pogona
  • Javne vatrogasne postrojbe Vinkovci u gašenju plinske stanice, gašenju požara na trafostanici, spašavanju ozlijeđenih djelatnika, gašenju i sanaciji požara na objektu
  • tvrtke HEP - ODS Vinkovci,  u dijelu isključenja - uključenja te kontroli naponske mreže
  • tvrtke PIS d.o.o. Vinkovci, u dijelu isključenja – uključenja opskrbe plinom i kontroli plinovodne mreže
  • Zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko - srijemske županije u trijaži i pružanju prve pomoći većem broju ozlijeđenih osoba
  • Policijske uprave vukovarsko - srijemske u prijemu i prijenosu informacija nadležnim policijskim postajama, osiguranju lokacije i regulaciji prometa
  • Službe civilne zaštite Vukovar u prijemu i obradi obavijesti o požaru u pravnoj osobi, obavještavanju žurnih službi i operativnih snaga sustava civilne zaštite iz ŽC 112, zatim  pravnih osoba (HEP, PIS d.o.o., HŽ Infrastruktura, Polet d.d. i Boso d.d.), državnog tijela  (Carinska uprava – Carinski ured Vukovar - Služba za RGP Vinkovci) i gradonačelnika grada Vinkovaca
  • koordinatora na lokaciji u određivanju zona ugroze, lokacija i pristupa za pojedine operativne snage te koordiniranju angažiranim operativnim snagama
  • koordinacije između Službe civilne zaštite Vukovar – Županijskog centra 112, Operativno - komunikacijskog centra Policijske uprave, koordinatora na lokaciji, pravne osobe te ostalih uključenih žurnih službi i operativnih snaga
  • Stožera civilne zaštite Vukovarsko - srijemske županije u koordiniranju žurnih službi, operativnih snaga te pravnih osoba 

Vježba je provedena u vremenu od 10:00 do 11:05 sati (uključujući i inicijalnu analizu). U vježbi je sudjelovalo 75 pripadnika žurnih službi, operativnih snaga, pravnih osoba te Stožera civilne zaštite Vukovarsko – srijemske županije. Svi sudionici vježbe pridržavali su se epidemioloških mjera propisanih odlukama i uputama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo vezanih uz COVID-19.
 
Zaključno s ovom terenskom vježbom, u potpunosti je realiziran Plan vježbi sustava civilne zaštite za 2021. godinu. Ukupno je provedeno pet terenskih te jedna simulacijsko - komunikacijska vježba.