​U Trogiru održana terensko - pokazna vježba civilne zaštite „KNEŽEV DVOR 2021“

U organizaciji Grada Trogira te u suradnji s operativnim snagama sustava civilne zaštite i Područnim uredom civilne zaštite Split, danas je održana terensko - pokazna vježba „KNEŽEV DVOR 2021“

Foto: MUP

Vježba je održana temeljem Godišnjeg plana vježbi civilne zaštite Grada Trogira i Odluke gradonačelnika Trogira o pripremi i provođenju vježbe civilne zaštite. Scenarij vježbe temeljio se na pretpostavkama velikog požara nastalog u prostorijama Gradske uprave Grada Trogira koja je smještena u zgradi Kneževa dvora, u samom središtu stare jezgre Trogira.

Odmah po uočenom požaru koji se brzo širi, odgovorna osoba Grada naređuje evakuaciju iz građevine sukladno gradskom Planu evakuacije i spašavanja te obavještava Ravnateljstvo civilne zaštite - Županijski centar 112 Split o nastalom izvanrednom događaju. Zbog velikog požarnog opterećenja požar se brzo širi unutar objekta. Više osoba je ozlijeđeno, do jedne osobe je onemogućen pristup i jedna osoba se vodi nestalom. Aktivirane operativne snage sustava civilne zaštite Grada Trogira dolaze na mjesto događaja te koordinirano izvršavaju zadaće sukladno dinamici provedbe vježbe.

Cilj vježbe je provjera osposobljenosti i djelovanja sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite Grada Trogira, provjera opremljenosti, procedura i planova postupanja, provjera aktiviranja i mobilizacije operativnih snaga, koordinacija kod provođenja mjera i aktivnosti civilne zaštite u izvanrednom događaju.

Upravljačka skupina je odradila zadaće u pripremi, organizaciji i provedbi vježbe.

U vježbi su sudjelovale operativne snage sustava civilne zaštite Grada Trogira: Stožer civilne zaštite Grada Trogira, JVP Grada Trogira, DVD Trogir, Gradsko društvo Crvenog križa Trogir, PU Splitsko – dalmatinska - OKC, PP Trogir, Zavod za hitnu medicinu Splitsko – dalmatinske županije - HMP Trogir, Ravnateljstvo civilne zaštite - Područni ured civilne zaštite Split (ŽC 112) te djelatnici uprave Grada Trogira.
Koordinator na lokaciji (vatrogasni zapovjednik)  je procjenjivao nastalu situaciju na terenu te u suradnji sa Stožerom grada Trogira usklađivao djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite.
Koordinacija po pozivima žurne pomoći se odvijala putem komunikacijsko - koordinacijskog centra ŽC 112 Split.

Nakon završetka vježbe na lokaciji vježbe provela se inicijalna analiza vježbe dok će se završna analiza sa svim sudionicima vježbe u organizaciji tima za analizu provesti u roku od 30 dana po završetku vježbe.