Za razminiranje šuma i šumskog zemljišta 47 milijuna kuna

Potpisan Sporazum o financiranju poslova razminiranja šuma i šumskih zemljišta sredstvima iz naknade za općekorisne funkcije šuma (OKFŠ) za tekuću godinu

Ministar unutarnjih poslova dr.sc. Davor Božinović i potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić potpisali su 29. travnja 2019. Sporazum o financiranju poslova razminiranja šuma i šumskih zemljišta sredstvima iz naknade za općekorisne funkcije šuma (OKFŠ) za tekuću godinu.

Sporazumom je utvrđeno kako će za poslove razminiranja šuma i šumskih zemljišta u 2019. godini osigurati 30% od ukupno prikupljenih sredstava OKFŠ-a, što okvirno iznos 47 milijuna kuna. Točan iznos koji će se utrošiti za razminiranje, stranke Sporazuma utvrdit će Dodatkom Sporazumu u siječnju sljedeće godine, nakon što bude poznat točan iznos prikupljenih sredstava.

Sredstvima osiguranim ovogodišnjim Sporazumom razminirat će se oko 4,4 četvorna kilometra minski sumnjivih šuma i šumskog zemljišta na području Ličko – senjske, Sisačko – moslavačke, Šibensko – kninske te Osječko – baranjske županije, u skladu s prioritetima istaknutim od strane Hrvatskih šuma d.o.o. Zagreb.

U Republici Hrvatskoj još je uvijek minski sumnjivo 344 četvorna kilometra na području 8 županija, odnosno 54 grada i općine. Okolnost kako šume i šumsko zemljište predstavljaju gotovo 95% minski sumnjivog područja, kontinuirano ulaganje Hrvatskih šuma i Ministarstva poljoprivrede u razminiranje područja kojima upravljaju predstavlja izuzetan doprinos rješavanju minskog problema.

Prema izračunu Hrvatskih šuma d.o.o, ukupni gubitak zbog miniranih  šumskih područja i vrijednosti šumskog bogatstva koje se ne može koristiti iznosi oko 13,5 milijuna eura.  Dodatni gubici proizlaze iz nemogućnosti održavanja i obnove postojećih šuma.

U razminiranje su od 1998. godine Hrvatske šume d.o.o. Zagreb i Ministarstvo poljoprivrede uložili su 623,2 milijuna kn te su kontinuirani, angažirani  i značajni dionici sustava protuminskog djelovanja Republike Hrvatske. Posebice valja istaknuti kako su Hrvatske šume d.o.o. Zagreb korisnik najvećeg projekta razminiranja financiranog sredstvima Europske unije - NATURAVITA.  Naime, tijekom 2018. godine započelo se s petogodišnjom realizacijom poslova u cilju razminiranja šumskog zemljišta veličine 25,3 km², obnove i zaštite šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko-dravskoj regiji ukupne financijske vrijednosti 33,9 milijuna eura.

S Hrvatskim šumama očekuje se daljnje intenziviranje već izvrsne suradnje, posebice na projektima Fearless Velebit te Karlovac Karst kojima se, u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, planira osigurati cca 68 milijuna eura za razminiranje zaštićenih Natura 2000 područja na području Ličko – senjske te Karlovačke županije.

 

Stranica