Održana terenska vježba „Jordan 2019“

Foto: MUP

U skladu s godišnjim Planom vježbi, općina Trpinja organizirala je i provela 4. svibnja 2019. terensku vježbu „Jordan 2019“. Tema vježbe bila je potraga, pronalazak i spašavanje ozlijeđene osobe izvan urbanog područja. Vježba je organizirana s ciljem provjere opremljenost i osposobljenost operativnog djelovanja te uvezanosti dijela sudionika sustava civilne zaštite. Započela je pozivom ozlijeđene osobe iz šume „Jordan“  prema Županijskom centru 112. Centar 112 je po obradi poziva obavijestio nadležne službe te načelnika općine Trpinja. Načelnik je u dogovoru sa Službom civilne zaštite Vukovar angažirao DVD Trpinja, lovačka društva s područja općine te zapovjednu strukturu Tima civilne zaštite opće namjene općine Trpinja. Služba civilne zaštite Vukovar angažirala je HGSS – Stanicu Vinkovci. Obavljeno je lociranje broja pozivatelja iz šume „Jordan“, a temeljem dobivenih podataka pripadnici HGSS-a, stanice Vinkovci pripremili su i organizirali potražnu akciju. U skladu s elaboratom vježbe ustrojena su dva potražna tima s ukupno 32 člana (16+16) te upravljačka skupina vježbe. Unesrećena osoba pronađena je u šumi te je na propisan način zbrinuta. Sama potražna akcija trajala je jedan sat i tri minute. U vježbi su sudjelovali djelatnici Općine Trpinja, Ravnateljstva civilne zaštite – Službe civilne zaštite Vukovar, PU Vukovarsko-srijemske – policijske postaje Vukovar, Hrvatske gorske službe spašavanja – stanice Vinkovci, DVD-a Trpinja, Lovačkih društava Srndać i Šljuka te zapovjedna struktura tima civilne zaštite opće namjene općine Trpinja.