Službi civilne zaštite Vukovar dodijeljena zahvalnica

Foto: MUP

Na 57. svečanoj sjednici Stručnog vijeća Veleučilišta „ Lavoslav Ružička“ u Vukovaru koja je održana 13. rujna 2021. u vinogradarskoj kući, dekan Veleučilišta doc. dr. sc. Željko Sudarić dodijelilo je Zahvalnicu MUP-u RH, Ravnateljstvu civilne zaštite, Područnom uredu civilne zaštite Osijek, Službi civilne zaštite Vukovar, voditelju Stjepanu Draganiću, povodom uspješne suradnje i velikog doprinosa radu Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru.