Župan Vukovarsko-srijemske županije posjetio Službu civilne zaštite Vukovar

Foto: MUP

Župan Vukovarsko-srijemske županije Damir Dekanić i zamjenik župana Franjo Orešković posjetili su 14. rujna 2021. Službu civilne zaštite Vukovar.

Voditelj Službe civilne zaštite Vukovar Stjepan Draganić goste je upoznao s djelokrugom rada Ravnateljstva civilne zaštite MUP-a RH - Područnog ureda civilne zaštite Osijek- Službe civilne zaštite Vukovar, organizacijom rada Županijskog centra 112 te ukupnim brojem zaprimljenih telefonskih poziva.