Provedena terenska vježba „Potraga i spašavanje izgubljene osobe“

Temeljem godišnjeg Plana vježbi sustava civilne zaštite za 2021. godinu te odluke načelnika općine Nuštar, dana 11. rujna 2021. godine provedena je terenska vježba „Potraga i spašavanje izgubljene osobe“.
Cilj vježbe je bio provjera opremljenosti, osposobljenosti i operativnog dijela sudionika civilne zaštite lokalne i područne razine.

Nositelj vježbe bila je Općina Nuštar, a suorganizator MUP RH Ravnateljstvo civilne zaštite- Područni ured civilne zaštite Osijek- Služba civilne zaštite Vukovar.

Uz navedenog nositelja i suorganizatora u vježbi su sudjelovali i Policijska uprava Vukovarsko-srijemska - Operativno-komunikacijski centar te Policijska postaja Vinkovci s Ispostavom Markušica, Hrvatska gorska služba spašavanja- stanica Vinkovci, Dobrovoljno vatrogasno društvo Nuštar te Lovačke udruge Sokol, Vepar i Srndać.